TRANSPORT

I vår transport- och entreprenadavdelning har vi ett antal lastbilar, taxibilar och entreprenadmaskiner. Entreprenadverksamheten bedrivs i ett dotterbolag sedan april 2014.

Företaget bedriver både person-, material-, och godstransporter. Ett antal av uppdragen förmedlas via Swerock/Cliffton. Sommartid kör vi grus & schakt och vintertid plogar/snöröjer vi. Verksamhetsområdet är Norrbotten.

Persontrafiken består av taxibilar anslutna till Luleå Taxi.